Technika F1 v roce 2018: omezení spalování oleje

V letošní sezóně formule 1 dojde k dalšímu zpřísnění spalování oleje.
Technika F1 v roce 2018: omezení spalování oleje

Jak to celé začalo...

Současná generace pohonných jednotek ve F1 je unikátní v mnoha směrech, ale nejvíce asi v tom, že poprvé zavedla omezení spotřeby a průtoku paliva. Motoráři však velmi promptně přišli s nápadem, jak toto omezení šikovně obejít.

V roce 2013 proto na jedné ze schůzek technické pracovní skupiny několik týmy požádalo ředitele závodů Charlieho Whitinga o názor na použití motorového oleje jako aditiva při spalovacím procesu.

Whiting se tehdy jednoznačně vyjádřil, že použití oleje jako paliva je zakázané.

Termíny prezentací nových vozů F1 pro rok 2018

Termíny prezentací nových vozů F1 pro rok 2018

Nyní asi nevěřícně kroutíte hlavou, jak je po tomto jasně zamítavém stanovisku možné, že ke spalování oleje docházelo. Odpověď je jednoduchá – kvůli dosavadním technickým pravidlům a kvůli způsobu, jakým byly motory navrženy, bylo velmi problematické takový zákaz vynucovat.

Ventilace klikové skříně

Během spalovacího procesu v motoru vzniká enormní tlak, který částečně proniká skrz pístní kroužky až do klikové skříně. Nástupem přeplňovaných motorů se tento problém ještě více umocnil.

Přetlak v klikové skříni je pochopitelně nutné uvolnit. Ve F1 se na ventilaci klikové skříně nepoužívají separátory olejových pár, ale článek 7.3 technických pravidel dosud vysloveně přikazoval, že (3, 4) potrubí ventilace klikové skříně musí ústit do hlavního sacího potrubí motoru.

Klepněte pro větší obrázek

(6) Řídící jednotka ovládala (5) solenoidový ventil, pomocí kterého bylo možné olejové výpary z (2) klikové skříně vypustit do (1) sacího potrubí a tedy rovnou do spalovací komory, kde se promíchaly se směsí vzduchu a paliva.

Výsledkem je jednak více uhlovodíků, z nichž lze při spalování získat energii a také aditivum pro předcházení detonačního spalování.

O zákazu spalování oleje se nemluví jen tak pro nic za nic, myslí si Renault

O zákazu spalování oleje se nemluví jen tak pro nic za nic, myslí si Renault

Díky oddálení detonace lze zvýšit plnicí tlak, upravit časování ventilů a vytěžit tak z motoru více. Všechno toto umožnil zmíněný aktivní ventil odvětrávání klikové skříně jako jeden z mnoha nastavitelných parametrů mapování motoru.

Mercedes zpočátku navrhoval omezit maximální objem olejové nádrže na 5 litrů. Tento návrh ale neprošel a problém tak zůstal neřešený prakticky až do uplynulé sezony.

Změny a limity

Loni vstoupila v platnost technická norma, která stanovila pro pohonné jednotky zavedené před závodem v Monze maximální spotřebu motorového oleje na úrovni 1,2 litru na 100 kilometrů a pro motory nasazené od třináctého závodu sezóny spotřebu oleje na úrovni 0,9 litru na 100 kilometrů .

Od roku 2018 se horní hranice snížila o další tři desetiny na 0,6 litru spotřebovaného motorového oleje na 100 kilometrů.

Kromě toho jsou týmy povinné poskytovat FIA v reálném čase v průběhu celého závodu data o hladině oleje v hlavní olejové nádrži. Množství oleje ve všech ostatních olejových nádržích je potřeba nahlásit FIA nejpozději hodinu před začátkem závodu.

Navíc v průběhu jednoho závodu bude možné využívat pouze jednu specifikaci motorového oleje, přičemž před začátkem závodu musí týmy nahlásit, jakou specifikaci motorového oleje budou během daného závodu používat. Musí při tom odevzdat vzorek příslušného oleje spolu s referenčním číslem a detailní specifikací. Jde podle všeho o reakci na podezření, že minimálně jeden z týmů jezdil se dvěma rozdílnými specifikacemi motorového oleje v hlavní a záložní olejové nádrži a také reakci na známou praktiku využívání jiného druhu oleje pro kvalifikaci a jiného pro závody.

Zároveň bylo zakázáno používání aktivních ventilů při odvětrávání klikové skříně, takže nově bude namísto solenoidu montován pasivní ventil, jehož otevírání už týmy nebudou moci přímo ovládat.

Klepněte pro větší obrázek

Nejdůležitější změnou je však to, že žádné olejové výpary už neskončí v sacím potrubí, ale musí být vypuštěny do vzduchu otvorem za osou zadní nápravy. Tento otvor se musí nacházet ve výšce maximálně 400 mm nad nejnižším bodem podlahy a nesmí být vzdálen více než 100 mm od středové roviny vozu (viz obrázek výše).

Zajímavé je, že touto změnou se pravidla jakoby vracejí do stavu před rokem 1968, od kdy byla zavedena opatření, která bránila úniku oleje na trať. Od roku 1968 totiž platilo, že odvětrávání klikové skříně muselo ústit do separátoru olejových pár o objemu 3 litry. Následně v roce 1999 byl separátor odstraněn a olejové výpary vyvedeny do sacího potrubí, což platilo až do zavedení zmíněné letošní novinky.

Technické změny ve F1 v roce 2018 (přehled dílů)

  1. Svatozář
  2. Karosářské změny
  3. Omezení spalování oleje
  4. Pohonné jednotky
  5. Lepší zajištění kol

Foto: Getty Images / Clive Mason

Diskuze (29) Další článek: Wolffa štvaly vzájemné kolize Ocona a Péreze