Světová rada motorsportu schválila pravidla pro rok 2026 i opatření proti poskakování | Foto: Getty Images / Mark Thompson

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Světová rada motorsportu schválila pravidla pro rok 2026 i opatření proti poskakování

Světová rada motorsportu po odkladech schválila pravidla ohledně nových pohonných jednotek, které do F1 přijdou v roce 2026.

Světová rada motorsportu, která má v procesu schvalování pravidel konečné slovo, hlasovala v uplynulých dnech elektronicky o dvou klíčových balících změn.

Pohonné jednotky 2026

V prvním případě jde o dlouho diskutované a také odkládané schválení pravidel pro rok 2026, které se týkají nových pohonných jednotek. Ty mají být jednodušší, levnější a má je pohánět udržitelné palivo. Na schválení těchto pravidel čekali Porsche a Audi, kterým tak už nic nebrání oznámit vstup do F1.

„FIA pokračuje v prosazování inovací a udržitelnosti napříč celým naším portfoliem motorsportu a předpisy pro pohonné jednotky formule 1 pro rok 2026 jsou nejviditelnějším příkladem této mise,“ uvedl prezident FIA Muhammad bin Sulajim.

„Zavedení pokročilé technologie PJ spolu se syntetickými udržitelnými palivy je v souladu s naším cílem přinést výhody uživatelům silničních vozidel a splnit náš cíl nulových emisí uhlíku do roku 2030. Formule 1 se v současné době těší obrovskému růstu a my jsme přesvědčeni, že tyto předpisy navážou na nadšení, které vyvolaly naše změny v roce 2022.“

Čtyři klíčové pilíře rámce pro rok 2026:

  • Zachování atraktivní podívané: pohonná jednotka pro rok 2026 bude mít podobný výkon jako současná, bude využívat vysoce výkonné a vysokootáčkové spalovací motory V6 a vyhne se přílišným výkonnostním rozdílům, aby umožnila lepší závodění.
  • Ekologická udržitelnost: pohonná jednotka 2026 bude zahrnovat zvýšení podílu elektrické energie až na 50 % a bude využívat 100 % udržitelné palivo.
  • Finanční udržitelnost: finanční předpisy týkající se pohonných jednotek sníží celkové náklady pro výrobce a zároveň zachovají špičkovou technologickou stránku, která je základem formule 1.
  • Atraktivita pro nové výrobce pohonných jednotek: pravidla mají umožnit a zatraktivnit vstup nováčků do sportu na konkurenceschopné úrovni.

Konkrétní podrobnosti o nových pohonných jednotkách najdete v samostatném článku.

Poskakování a ochranný oblouk

Nová pravidla pro pohonné jednotky jsou výsledkem kompromisů a dlouhých jednání. FIA ale také protlačila změny technických pravidel, kterými chce bojovat s poskakováním. Se změnami velká část týmů nesouhlasila. Podle nich už nejsou nutné, protože poskakování se daří řešit. 

Kromě poskakování se FIA podívala také na ochranné oblouky a to v reakci na spektakulární nehodu Čoua v Silverstonu, při které se ochranný oblouk zhroutil a jezdce ochránila až svatozář.

„Bezpečnost je pro FIA absolutně nejvyšší prioritou a analýze a řešení problému poskakování jsme věnovali značné množství času a prostředků,“ řekl Muhammad bin Sulajim. 

„Osobně jsem tuto záležitost projednal se všemi týmy a jezdci, a přestože samozřejmě existují určité rozdíly v názorech vzhledem k různým soutěžním pozicím, je zcela jasné, že FIA má povinnost jednat a zajistit, aby jezdci nebyli v důsledku tohoto jevu vystaveni nepřiměřenému riziku zranění.“

„Po havárii Kuan-jü Čoua na Silverstonu bylo zřejmé, že je zapotřebí aktualizovat požadavky na ochranné oblouky. Přestože nám všem tato nehoda ukázala, jak pozoruhodné jsou bezpečnostní systémy ve formuli 1, znovu se také ukázalo, že musíme pokračovat v inovacích a sledovat bezpečnostní záležitosti bez kompromisů.“

Světová rada schválila tyto změny:

  • Okraje podlahy budou zvýšeny o 15 mm
  • Výška hrdla difuzoru bude zvýšena, přičemž bylo dbáno na to, aby se zamezilo jakémukoli dopadu na návrhy mechanických součástí týmů.
  • Tuhost hrany difuzoru bude zvýšena.
  • Pro účinnější sledování tohoto jevu bude nařízeno přidání dalšího senzoru.

Zatím to vypadá, že schválený návrh je kompromisní, protože původně se navrhovalo zvýšení okraje podlahy o 25 mm. Některé týmy pak navrhovaly 10 mm. 

Pokud jde o ochranné oblouky, FIA chystá na rok 2024 přepracovat testy tohoto prvku. Už v příštím roce však dojde k určitým změnám. Týkat se budou třeba horní části oblouku, která musí být zaoblena, aby se snížila možnost jejího „zarytí“ do povrchu, což u nehody v Silverstonu podle FIA hrálo roli.

Dále dojde k zavedení minimální výšky pro homologační test – současné znění předpisů umožňuje týmům homologovat ochranné oblouky se silami působícími v nižším bodě, než je zamýšleno. To může vést k tomu, že oblouk odolává silám, které jsou nižší, než bylo původně zamýšleno v předpisech.

Dojde také k vytvoření nové fyzické homologační zkoušky, při níž zatížení tlačí oblouk směrem dopředu.

Doporučujeme

Články odjinud