Statistiky o předjíždění: DRS jezdci letos tolik nepotřebují

Mercedes si připravil hodnocení předjížděcích manévrů z úvodu letošní sezóny. Ve srovnání s rokem 2011 došel k zajímavému zjištění.
Statistiky o předjíždění: DRS jezdci letos tolik nepotřebují

Ke kolika předjetím došlo v prvních čtyřech závodech sezóny 2012?
Celkový součet předjížděcích manévrů z prvních čtyř závodů sezóny 2012 je pozoruhodně podobný tomu z roku 2011: 327 ve srovnání s 326 z roku 2011. V tomto čísle jsou zahrnuta i předjetí z důvodu poškození a předjetí vozů tří nejpomalejších týmů, ale ne změny pozic v prvním kole.

Jak vypadá detailnější srovnání těchto čísel?
V roce 2011 došlo celkem k 220 předjetím normálním a s pomocí DRS (předjetí vozů tří nejpomalejších týmů se nepočítají). V roce 2012 jich bylo 215. Ale v roce 2011 byla ta předjetí v prvních čtyřech závodech rozdělena 50:50 mezi DRS a normální manévry, zatímco v roce se ten poměr změnil na 68:32 ve prospěch normálních předjetí.

Za celou sezónu 2011 byl poměr mezi normálními a DRS předjetími 55:45, což naznačuje, že letos došlo k významnému nárůstu normálních předjetí.

Má DRS menší vliv než loni?
Ve dvou (Čína a Turecko) z prvních čtyř závodů roku 2011 bylo více DRS předjetí než těch normálních. Celkově pak v roce 2011 převýšila DRS předjetí ta normální v osmi z 19 závodů. V roce 2012 takový případ zatím nenastal ani jednou. Jinak řečeno se v každém letošním závodě předjíždělo víc bez DRS než s ním.

Nicméně to nemusí znamenat, že DRS začíná mít menší vliv. Například i když jezdec nepředjede v úseku DRS, zisk v čase na kolo zajištěný DRS mu může pomoci šetřit pneumatiky, nebo třeba umožní používání KERS na jiných místech. K předjetí pak může dojít mimo zónu DRS.

Zvýšil se v roce 2012 celkový počet předjížděcích manévrů?
Na takové tvrzení je zatím příliš brzy. V roce 2011 docházelo v každém závodě v průměru k 43 předjetím normálním a s pomocí DRS.  V roce 2012 je zatím tento průměr 54, což je jasné navýšení vůči roku 2011. Ovšem co se týče přímého srovnání, tak v prvních čtyřech závodech sezóny 2011 byl průměrný počet předjetí 55.

Dají se udělat nějaká přímá srovnání mezi okruhy?
Srovnání s největší vypovídací hodnotou se dají udělat u závodů v Austrálii a Číně, které se v obou letech uskutečnily na stejných okruzích a za podobných podmínek. V prvním závodě roku 2011 došlo k celkem 17 předjetí, v roce 2012 jich bylo přesně dvakrát tolik, tedy celkem 34. Navíc i když v roce 2012 byly v tomto závodě (Austrálie) dva úseky DRS, nedošlo k relativně velkému nárůstu DRS předjetí. DRS mohlo jen za 30 % manévrů v roce 2011 a v roce 2012 to bylo 35 %.

Loni v Číně bylo celkově 67 předjetí, těch normálních 30 (45 %). Letos došlo k 69 předjetí, ale 41 jich bylo normálních (59 %). DRS zóna byla stejná jako loni, ale poměr normálních předjetí se významně navýšil.

Co můžeme očekávat v Barceloně?
Loni v ní došlo celkem k 51 předjetí, což bylo nad průměrem sezóny, který činil 43 manévrů. Ale DRS se podepsalo na 57 % z nich. Bude zajímavé sledovat, jestli se to zopakuje, nebo zda se udrží trend roku 2012 vyššího počtu normálních předjetí.

Další článek: Čech Jakub Klášterka bude závodit v šampionátu GP3