Sportovní pravidla F1

Sportovní pravidla F1 řeší závodění, bodování, tresty při provinění, ale také třeba termíny tréninků a kvalifikací před závodem.
Sportovní pravidla F1

1. Licence

Všichni jezdci, týmy a delegáti musí být držiteli Superlicence FIA. Žádost o novou licenci se podává ročně skrze národní autoritu (ASN). Stewardi můžou jezdcům udělovat trestné body za prohřešky. Platnost každého bodu je jeden rok. Pokud jezdec nasbírá 12 trestných bodů, FIA mu pozastaví licenci na jeden závod.

Přečtěte si kompletní znění pravidel (anglicky, PDF)

2. Závody

Délka závodu od startu po šachovnicovou vlajku je nejmenší počet kol přesahující 305 km (260 km pro Monako). Pokud ale uběhnou dvě hodiny ještě před tím, než je odjet předepsaný počet kol, bude máváno šachovnicovou vlajkou na konci kola, ve kterém uběhne dvouhodinový limit. V případě přerušení závodu smí závod trvat maximálně čtyři hodiny včetně přerušení.

Minimální počet závodů je 8, maximální 20. Kalendář závodů je publikován FIA nejpozději 1. ledna daného roku.

Závod může být zrušen, nastoupí-li do něj méně než 12 vozů.

3. Tituly

Pilot získá titul Mistr světa formule 1, bude-li mít nejvíce bodů. Tým získá titul Mistr světa formule 1, bude-li mít v součtu dvou vozů nejvíce bodů. Body se získávají podle následujícího klíče:

 • 1. místo: 25 bodů
 • 2. místo: 18 bodů
 • 3. místo: 15 bodů
 • 4. místo: 12 bodů
 • 5. místo: 10 bodů
 • 6. místo: 8 bodů
 • 7. místo: 6 bodů
 • 8. místo: 4 body
 • 9. místo: 2 body
 • 10. místo: 1 bod

V posledním závodě sezóny budou uděleny dvojnásobné body. Nebudou se udělovat žádné body, byl-li závod přerušen v prvních dvou kolech. Polovina bodů se udělí, odjelo-li se více než dvě kola a ne více než 75 % délky závodu. Plný počet bodů se udělí, odjelo-li se 75 % a více délky závodu.

Jezdec, který v sezóně získá nejvíce pole position, získá pohár pro nejlepšího kvalifikanta.

4. Rovnost bodů

Nastane-li rovnost bodů, lepší místo dostane ten, kdo má větší počet vítězství, resp. druhých míst, třetích míst, atd. Pokud se i v tom dva a více jezdců shoduje, FIA ustanoví vhodný klíč.

5. Delegáti FIA, oficiální činovníci

Pro každý závod FIA deleguje delegáta bezpečnostního, lékařského, technického a tiskového. FIA nominuje pro každý závod tři sportovní komisaře, ředitele závodu a permanentního startéra.

6. Přihlášky

S přihláškou je splatný poplatek 500 000 dolarů + 5 000 dolarů (6 000 u mistra světa) za každý bod získaný v předchozím ročníku, a to nejpozději do 1. listopadu předcházejícího roku. Během sezony lze změnit dodavatele motorů. Startovní listina bude zveřejněna nejpozději 30. listopadu. Dvě auta na tým a ne více než celkem 26 vozů.

7. Incidenty, penalizace

Incidenty mohou být následující události: nutnost přerušit závod, porušení pravidel, nepovedený start, kolize na trati, vytlačení jezdce mimo trať, blokování, bránění v předjíždění.

Penalizace mohou být: průjezd boxy, 10 sekund stop & go, pokles několika míst na startu příštího závodu, časová penalizace, napomenutí, diskvalifikace a vyloučení z následujícího závodu. Pokud nelze první dvě penalizace udělit během závodu, přičte se k výslednému času jezdce 20 sekund (průjezd boxy), resp. 30 sekund (stop & go).

8. Protesty

Protesty se podávají v souladu s Mezinárodním sportovním řádem a je nutný poplatek 2 000 eur.

9. Výměna jezdců

Tým může za sezonu využít čtyř jezdců. Výměnu lze absolvovat kdykoli před kvalifikací. Změny po 16. hodině dne přejímky podléhají posouzení komisařů. Během pátečních ttréninků může tým nasadit libovolného jezdce, ale musí použít vůz včetně limitů (jako je motor a pneumatiky) jednoho ze dvou hlavních jezdců.

10. Řízení auta

Pilot musí řídit auto sám a bez pomoci. Manévry, které můžou blokovat ostatní jezdce, jako jsou vícenásobná změna směru jízdy při bránění pozice, úmyslné opouštění trati nebo jakékoliv jiné abnormální změny směru jízdy, nejsou povolené. Jezdci musí neustále využívat trať. Aby nebylo žádných pochyb, tak bílé čáry vymezující trať jsou její součástí, ale obrubníky ne.

Jezdec opustí trať ve chvíli, kdy žádná část vozu nebude v kontaktu s tratí. Pokud vůz z jakéhokoliv důvodu opustí trať, jezdec se může vrátit. Ale může tak učinit pouze v případě, že je to bezpečné a že tím nezíská žádnou trvající výhodu. Pokud jezdec výhodu získá, stewardi mu můžou dát čas, aby ji vrátil.

11. Testování

Testování je omezeno na čtyři dvoudenní testy po vybraných závodech, tři dny testů pro nováčky a čtyři dny testů na rovince. Ročně nesmí tým natestovat více než 15 000 km. Také je možné na povolení FIA testovat s dva a více let starými vozy.

Každý tým musí věnovat jeden den ze svých pozávodních testů dodavateli pneumatik. V létě je povinná dvoutýdenní přestávka, během které musí týmy úplně zastavit svůj provoz.

12. Pneumatiky

Ve formuli 1 je jediný dodavatel pneumatik. Pro každý závod jsou k dispozici dvě směsi pneumatik do sucha (1), jedna do přechodných podmínek (2) a jedna do mokra (3).

Během víkendu nesmí pilot použít více než 13 sad pneu do sucha (7 hlavní a 6 vedlejší směsi), 4 sady pneu (2) a 3 sady pneu (3). Jedna sada tvrdších pneu se smí použít jen v prvních 30 minutách prvního tréninku. Po prvním tréninku vrátí každý jezdec 2 sady tvrdší směsi, po druhém tréninku jednu. Zbyde 9 sad každému jezdci. Jeden set z každé směsi pneu (1) musí být před kvalifikací odevzdán. Pneu (2) a (3) se smí použít, pouze je-li trať prohlášena za mokrou.

Pokud jezdec použije jen jednu směs a závod řádně skončí odjetím předepsaných kol nebo vypršením časového limitu, bude takový pilot vyloučen z klasifikace závodu. Pokud dojde k předčasnému ukončení závodu, aniž by jezdec do té doby stihl přezout, bude k jeho výslednému času připočteno 30 sekund.

Jezdci, kteří postoupí do poslední části kvalifikace (Q3), smějí jednu sadu měkčí směsi použít jen v této třetí části a poté ji musí vrátit. Na start závodu se postaví na směsi, na které zajeli svůj nejlepší čas v Q2 (pokud budou závod i kvalifikace suché).

Jezdcům, kteří do třetí části kvalifikace nepostoupí, zůstává tato měkčí sada navíc pro závod. Ale jen pro závod, jindy ji použít nesmějí.

13. Náhradní auta, motory, převodovky, homologované díly

Tým může mít maximálně dvě auta. Je-li potřeba použít jiné šasi, tým může nové auto postavit, ale použít ho až druhý den. Dojde-li k výměně po kvalikaci, auto startuje z pitlane.

Pilot nesmí použít za sezonu více než pět motorů.

Pilot nesmí během šesti po sobě následujících závodů použít více než jednu převodovku.

Na začátku sezony musí být homologovány: monokok, přední a zadní kolo, přední, zadní a boční nárazové struktury. Ty se pak mohou měnit jen v zájmu bezpečnosti po souhlasu FIA.

14. Tankování

Tankování je zakázáno během závodu. Jindy je maximální rychlost tankování a vyprazdňování 0,8 litru za sekundu. Vůz nesmí mít na startu závodu více než 100 kilogramů paliva.

15. Formát víkendu

Tréninky:

 • 10:00–11:30 (P1) a 14:00–15:30 (P2) den po přejímce
 • 11:00–12:00 (P3) den před závodem

Kvalifikace

 • Q1: 14:00 - 14:20 (vypadne horší polovina nejpomalejších vozidel mimo TOP10)
 • Q2: 14:27 - 14:42 (vypadnou všichni mimo TOP10)
 • Q3: 14:50 - 15:00

Jezdec má povinnost zajet v první části kvalifikace kolo, které je maximálně o 7 procent pomalejší než čas nejrychlejšího jezdce. Jakmile tuto hranici překročí, uzavře se mu tím cesta na startovní rošt. Za výjimečných okolností, mezi které může patřit zajetí vyhovujícího času ve volném tréninku, mohou stewardi vozu udělit povolení startovat do závodu.

Piloti ovšem musí pospíchat v kvalifikaci i v kolech, ve kterých vyjíždí na trať, nebo se vrací do boxů. Aby nepřekáželi ostatním, nesmí jejich čas v těchto kolech přesáhnout 145 procent nejlepšího pátečního času ze suché trati. Jelikož se jedná o kola, která začínají nebo končí v boxové uličce, čas se počítá od čáry safety caru za výjezdem z boxů až po čáru safety caru před vjezdem do boxů.

Hodnotu maximálního přípustného času může podle svého uvážení měnit ředitel závodu a platná bude i po otevření boxové uličky před začátkem závodu, aby jezdci nebyli příliš pomalí při najíždění na startovní rošt.

16. Startovní procedura

30 minut do startu zahřívacího kola:

 • Startovní světla nesvítí a světla na výjezdu z boxové uličky se změní z červené na zelenou - výjezd z boxová uličky je otevřený.

17 minut do startu zahřívacího kola:

 • Siréna signalizuje, že do uzavření výjezdu z boxové uličky zbývají dvě minuty.

15 minut do startu zahřívacího kola:

 • Všechna červená startovní světla se rozsvítí. Světla na výjezdu z boxové uličky se změní ze zelené na červenou a siréna signalizuje uzavření výjezdu z boxové uličky.

10 minut do startu zahřívacího kola:

 • Červená startovní světla dvakrát zablikají a zazní siréna.

5 minut do startu zahřívacího kola:

 • Jeden pár červených startovních světel zhasne a zazní siréna.

3 minuty do startu zahřívacího kola:

 • Další pár červených startovních světel zhasne a zazní siréna.

1 minuta do startu zahřívacího kola:

 • Další pár červených startovních světel zhasne a zazní siréna.

15 sekund do startu zahřívacího kola:

 • Další pár červených startovních světel zhasne a zazní siréna.

Start do zahřívacího kola:

 • Poslední pár červených startovních světel zhasne a rozsvítí se zelená startovní světla.

30 sekund po startu do zahřívacího kola:

 • Všechna zelená startovní světla zhasnou.

Všechny vozy jsou ve své pozici na startu:

 • 5 sekund do startu je signalizováno rozsvícením jednoho páru červených startovních světel.

4 sekundy do startu závodu:

 • Druhý pár červených startovních světel se rozsvítí.

3 sekundy do startu závodu:

 • Třetí pár červených startovních světel se rozsvítí.

2 sekundy do startu závodu:

 • Čtvrtý pár červených startovních světel se rozsvítí.

1 sekunda do startu závodu:

 • Pátý poslední pár červených startovních světel se rozsvítí. Zbytek startovní procedury dokončuje startér manuálně.

Start:

 • Závod je odstartován po dalších 0,2 až 3 sekundách. Všechna červená startovní světla zhasnou. Poté co všechny vozy minou výjezd z boxů, změní se světla na výjezdu z boxové uličky z červené na zelenou. To je signál ke startu pro monoposty startující z boxů.

17. Safety car

Během přítomnosti safety caru na trati se nesmí předjíždět. Vyvěšeny jsou cedule SC. Může se zajet do boxů, pokud ředitel závodu nerozhodne o jejich uzavření z bezpečnostních důvodů. Před restartem závodu zhasne safety car všechna světla. Vedení závodu může (ale nemusí) umožnit jezdcům o jedno a více kol zpět, aby předjeli safety car a zařadili se na konec startovního pole.

18. Přerušení závodu

Po přerušení závodu červenými vlajkami jezdci pomalu dojedou na start. Závod je opětovně restartován za safety carem.

19. Klasifikace

V cíli je klasifikován každý, kdo ujede alespoň 90 % počtu kol vítěze závodu.

20. Omezená pracovní doba mechaniků

Členové týmu, kteří jsou jakkoliv zapojení do provozu vozů, mají zákaz vstupu do prostoru okruhu během osmihodinového (ze čtvrtka na pátek) a šestihodinového (z pátku na sobotu) časového úseku, které začínají devět hodin před plánovaným začátkem prvního a třetího volného tréninku. Každému týmu ale budou v průběhu sezóny uděleny dvě individuální výjimky. Omezení neplatí pro zaměstnance z cateringu, médiálního oddělení a marketingu.

Další článek: Změny v sezóně 2014