Místo bolesti zad může přijít i diskvalifikace. Jak bude FIA hlídat poskakování? | Foto: Getty Images / Mark Thompson

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Místo bolesti zad může přijít i diskvalifikace. Jak bude FIA hlídat poskakování?

FIA ve čtvrtek večer uvedla, že vydala technickou směrnici TD039, která omezí poskakování.

Technické směrnice jsou neveřejné. Auto Motor und Sport se k ní však dostal a přinesl podrobnosti o bleskové reakci FIA na stížnosti jezdců. Ke změnám dojde už v Kanadě. 

FIA potvrdila i veřejně, že bude přísněji regulovat opotřebení prken pod vozem. Dřevené „desky“ se používají už roky. FIA po závodě kontroluje jejich tloušťku, aby se zabránilo tomu, že vozy budou jezdit příliš nízko. 

Kromě toho se budou vyhodnocovat údaje ze dvou snímačů zrychlení v blízkosti těžiště vozu, aby se zjistily údaje o pohybu nahoru a dolů.

Pokud bude překročen určitý limit, bude muset tým upravit nastavení a případně změnit výšku vozu nebo míru pružení. Limitní hodnota bude týmům sdělena před třetím tréninkem. Vozy, které tuto hodnotu v závodě či už v kvalifikaci nesplní, budou klasifikovány jako nebezpečné. Podle technických pravidel je nebezpečný vůz diskvalifikován.

Tzv. „Az signál“ pro vertikální zrychlení při pohybu nahoru a dolů je přenášen přímo do řídicí jednotky FIA. Techničtí komisaři tak mohou kdykoli zjistit, jak moc se vůz při vysokých rychlostech dotýká tratě.

Stále se diskutuje o tom, jak by se měl Az signál vyhodnocovat, zda by se měly brát v úvahu špičkové hodnoty nebo průměr. Týmy, které měří tyto hodnoty pro vlastní analýzu nastavení, jsou vyzvány, aby se o svou metodiku podělily s FIA.

Týmy zatím neví, jakou hodnotu bude FIA považovat za přijatelnou. V pátek se budou sbírat data a rozhodnutí padne před třetím tréninkem. Týmy pak musí určit oscilace ve třech za sebou jdoucích kolech s deaktivovaným systémem DRS v závodní rychlosti. Pokud existuje podezření na úmyslně pomalou jízdu, je pokus považován za neúspěšný. Totéž platí, pokud se vůz přiblíží k jinému vozu.

10 milimetrů pro neúspěšné

Jakmile FIA určí „bezpečné nastavení“ pro každý jednotlivý vůz, světlou výšku, nastavení pružin a tlumičů a aerodynamickou konfiguraci již nelze měnit. Samozřejmě by to nebyla pravidla a směrnice F1, aby neexistovaly výjimky. Týmu nebude nikdo bránit jezdit s ještě větší výškou. Kromě toho lze změnit nastavení kvůli počasí, měnit tlak pneumatik a nastavení předního křídla.

Pokud tým není schopen dosáhnout limitů požadovaných FIA, a tedy bezpečného nastavení, musí použít nastavení, které je nejblíže limitům, a poté zvýšit světlou výšku zadní části vozu o dalších deset milimetrů.

V roce 2023 patrně přijdou změny technických pravidel, které poskakování omezí.

Výhoda pro Mercedes? Přesně obráceně

Pokud si někdo myslí, že si směrnici vydupal Mercedes stížnostmi jezdců, tak tomu tak není. Stížnosti přicházely také od dalších jezdců. Přesto platí, že některým se tyto stížnosti vymstí. Nevíce totiž směrnice dopadne na týmy s velkým poskakováním, které budou muset učinit největší opatření. To se týká Mercedesu ale také Ferrari. Naopak výhodu bude mít Red Bull, ale možná také Aston, Alfa Romeo či Alpine.

Doporučujeme

Články odjinud