Formule 1 odmítla Andrettiho. Ponechává mu ale otevřené dveře pro rok 2028 | Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Formule 1 odmítla Andrettiho. Ponechává mu ale otevřené dveře pro rok 2028

Formule 1 odmítla nabídku týmu Andretti Cadillac, který chtěl v roce 2025 vstoupit do F1.

Formule 1 oficiálně odmítla nabídku týmu Andretti Cadillac o vstup do šampionátu v roce 2025 nebo 2026.

Za týmem stojí automobilka General Motors, která se chce stát výrobcem – k tomu mělo dojít až v roce 2028. Pokud by měl Andretti poté zájem o vstup jako výrobce s vlastní pohonnou jednotkou, mohly by být šance na schválení vstupu ze strany F1 větší.

Andretti dostal zelenou od FIA – jako jediný z řady uchazečů. Ostatní týmy s jeho vstupem nesouhlasily, protože by došlo k poklesu příjmů z komerčních práv. Konečné slovo však má samotná Formule 1, která se ke vstupu americké stáje stavěla ale od začátku poměrně vlažně.

Andretti před pár dny potvrdil, že pracuje v aerodynamickém tunelu Toyoty v Kolíně nad Rýnem na modelu vozu a najal asi 120 zaměstnanců. Proti rozhodnutí F1 by se teoreticky mohl bránit u soudu. 

Nic nepřinášíte...

FOM (Formula One Management) usoudil, že přijetí Andrettiho do startovního pole by „samo o sobě nepřineslo šampionátu žádnou hodnotu“. 

V prohlášení FOM uvádí, že v prosinci nabídli Andrettimu osobní schůzku, ale ten nabídku nepřijal. F1 by na schůzce Andrettimu patrně vysvětlila své argumenty. 

„Jakýkoliv jedenáctý tým by měl prokázat, že jeho účast a zapojení bude pro mistrovství přínosem,“ uvádí prohlášení. 

„Nejvýznamnějším způsobem, jakým by nový účastník přinesl užitek, je konkurenceschopnost, zejména boj o stupně vítězů a vítězství v závodech. To by podstatně zvýšilo zapojení fanoušků a také by to zvýšilo hodnotu šampionátu v očích klíčových zúčastněných stran a zdrojů příjmů, jako jsou vysílací společnosti a promotéři závodů.“

„V žádosti se uvažuje o spolupráci s General Motors (GM), která zpočátku nezahrnuje dodávky PJ (pohonných jednotek, pozn. redakce), s ambicí na plnohodnotné partnerství s GM jako dodavatelem PJ ve vhodnou dobu, ale k tomu dojde až za několik let.“

„Připojení dodávky PJ od GM k žádosti by zvýšilo její důvěryhodnost, ačkoli začínající konstruktér ve spolupráci s novým dodavatelem PJ by také musel překonat značnou výzvu. Většina pokusů o založení nového konstruktéra v posledních několika desetiletích nebyla úspěšná.“

„Rok 2025 bude posledním rokem současného regulačního cyklu a rok 2026 bude prvním rokem následujícího cyklu, pro který bude vyžadován zcela jiný vůz než pro předchozí cyklus. Žadatel navrhuje jako začínající konstruktér navrhnout a postavit vůz podle předpisů pro rok 2025 a hned v následujícím roce navrhnout a postavit zcela jiný vůz podle předpisů pro rok 2026. Žadatel navíc navrhuje, že se o to pokusí se závislostí na povinných dodávkách od konkurenčního výrobce PJ, který se bude nevyhnutelně zdráhat rozšířit spolupráci s žadatelem nad rámec požadovaného minima, zatímco žadatel bude sledovat své ambice spolupracovat s GM jako dodavatelem PJ v dlouhodobém horizontu, což by povinný dodavatel PJ považoval za riziko pro své duševní vlastnictví a know-how.“

„Nedomníváme se, že existuje základ pro přijetí jakéhokoli nového žadatele v roce 2025 vzhledem k tomu, že by to znamenalo, že by nováček v prvních dvou letech své existence postavil dva zcela odlišné vozy.“

Podle FOM by nepomohl ani vstup v roce 2026 – Andretti by tak hned mohl postavit vůz podle nových pravidel. V roce 2026 ale začne platit také nová Concordská dohoda, takže Andretti by musel zaplatit vyšší vstupní poplatek – má vzrůst až trojnásobně.

„Ačkoli by účast v roce 2026 nečelila tomuto specifickému problému, přesto platí, že formule 1 jako vrchol světového motorsportu představuje pro konstruktéry jedinečnou technickou výzvu, s jakou se žadatel nesetkal v žádné jiné formuli nebo disciplíně, v níž dříve soutěžil, a navrhuje ji se závislosti na povinných dodávkách PJ v prvních letech své účasti. Na základě toho se nedomníváme, že by žadatel byl konkurenceschopným účastníkem.“

... náš průzkum ukazuje, že F1 by přinesla hodnotu spíše značce Andretti než naopak.

FOM v prohlášení několikrát zopakoval, že si nemyslí, že by byl tým Andretti konkurenceshopný.

„Ačkoli jméno Andretti je pro fanoušky F1 do jisté míry známé, náš průzkum ukazuje, že F1 by přinesla hodnotu spíše značce Andretti než naopak,“ uvádí FOM.

Větší šance za 4 roky?

„Na žádost o účast týmu v mistrovství 2028 s pohonnou jednotkou GM, ať už jako továrního týmu GM, nebo jako zákaznického týmu GM, který si všechny přípustné komponenty navrhne sám, bychom pohlíželi jinak. V takovém případě by bylo třeba zvážit další faktory, pokud jde o hodnotu, kterou by žadatel přinesl do mistrovství, zejména pokud jde o to, že by do sportu přivedl nového prestižního výrobce OEM jako dodavatele PJ.“

Doporučujeme

Články odjinud