Formule 1: důležité pojmy

Vysvětlíme důležité pojmy a speciální terminologii kolem formule 1. Co by vás mohlo a mělo zajímat.
Formule 1: důležité pojmy

Aerodynamika

Je věda zabývající se tečením vzduchu přes předměty. Někdy se tímto slovem nazývá souhrn vlastností vozu v závislosti na nastavení aerodynamických komponent (aerodynamika vozu byla špatná apod.)

Air box

Vzduchový otvor za jezdcovou hlavou. Tudy se vede vzduch pro vytváření spalovací směsi do motoru.

Aquaplaning

Je efekt, ke kterému dochází na mokré vozovce. Pokud vzorek pneumatiky nestačí odvádět vodu z pod kola, přítomnost vodního filmu způsobí ztrátu kontaktu pneumatiky s vozovkou a auto přestane být ovladatelné.

Concordská dohoda

Je dohoda mezi týmy F1, pořadatelem (FIA) a držitelem marketingových práv. Upravuje procedury a finanční toky ve formuli 1. Je tajná.

Difuzor

Je zadní část vozu, která při jízdě generuje podtlak a tím pádem větší přilnavost vozu na jeho zadní části.

Dohoda o omezení zdrojů (RRA)

Týmy uzavřely Dohodu o omezení zdrojů (anglická zkratka RRA) v roce 2009 a jejím prostřednictvím se chtějí dostat na úroveň nákladů z 90. let, jak požadovaly podmínky míru s FIA. Dohoda omezuje zdroje ve třech hlavních oblastech: aerodynamice, počtu zaměstnanců a externích výdajích.

V oblasti aerodynamiky byl stanoven maximální počet hodin pro aerodynamický tunel a zvlášť maximální objem dat pro CFD (počítačovou dynamiku tekutin). Tým samozřejmě může využít oba nástroje, ale čím víc použije jeden, tím méně může použít druhý.

Na principu spojených nádob fungují i omezení počtu zaměstnanců a externích výdajů. Pokud tým sníží počet zaměstnanců víc, než musí, může utratit víc za externí služby, a opačně. Maximální počet zaměstnanců byl pro rok 2010 stanoven na 350 a pro rok 2011 na 280. Externí výdaje neměly v sezóně 2010 přesáhnout 40 miliónů eur, v sezóně 2011 20 miliónů.

S omezeními jsou samozřejmě spojené také tresty pro případ jejich nedodržení. Ty jsou odstupňované po pěti procentech a promítají se vždy do následujícího roku. To znamená, že pokud tým poruší omezení o méně než pět procent, následující rok bude jeho limit v dané oblasti snížen o pět procent. Pokud například bude zaměstnávat o 7,5 procenta zaměstnanců nad stanovený limit, další rok jich musí mít o 10 procent pod limit. A tak dále.

DRS

Systém pro snížení odporu vzduchu zadního přítlačného křídla. Jezdec pomocí tlačítka v kokpitu sklopí horní díl zadního křídla, což navýší maximální rychlost jeho vozu. Systém je určen pro usnadnění předjíždění a v závodech se smí používat jen na předem vymezených místech a za podmínky, že má jezdec před sebou jiný vůz s náskokem menším než jedna sekunda.

Grip nebo také přilnavost

Je schopnost vozu držet se na dráze - velká přilnavost dává jezdci schopnost projíždět zatáčky větší rychlostí.

HANS

Head and Neck Support System - zařízení, které při čelním nárazu drží jezdcovu hlavu ve zpřímené poloze a chrání jej od poranění páteře.

Karbonová vlákna

Nebo také uhlíková vlákna - mateirál, který se používá pro výrobu monokoků.

Kokpit

Je místo, kde sedí jezdec.

KERS

Systém na rekuperaci kinetické energie - část kinetické energie z brzdění ukládá do baterií (případně setrvačníku), aby ji jezdec mohl poté využít k navýšení výkonu motoru. KERS může mít výkon maximálně 60 kW. Během jednoho kola nesmí uvolněná energie přesáhnout 400 kJ, což znamená, že výkon motoru může zvýšit jen na dobu asi šesti sekund v každém kole.

Kontrola trakce

Elektronický systém, který v zatáčkách omezuje výkon přenášený na kola a prokluzu.

Letmé kolo

Kvalifikační měřené kolo.

Nedotáčivost

Vlastnost vozu, při které z důvodu např. malého přítlaku na přední nápravě auto nezatočí a vyjede ze zatáčky ven.

Padok

Je prostor za boxy vyhrazený pro kamiony s prezentačními prostory pro hosty a novináře. Právě zde se při každém závodě schází komunita F1.

Parc fermé

Vyhrazené místo pro vozy, ve kterém dochází k inspekci aut.

Pit Babes

Modelky či dívky v reklamních bikinách v dějišti Grand Prix.

Pitlane

Boxová ulička.

Pole position

První místo na startovním roštu.

Přetáčivost

Vlastnost vozu. Autu se v zatáčkách např. z důvodu malého přítlaku na zadní části vozu začnou předbíhat zadní kola a auto dostane přetáčivý smyk a hodiny.

Přítlak

Je síla generovaná aerodynamickými komponentami vozu, která jej tlačí k vozovce.

Slicky

Hladké bezdrážkové pneumatiky.

Steward

Závodní komisař.

Stop & go

Penalizace nařizující zajetí do boxů, zastavení na určeném místě a opětovný návrat do závodu.

Superlicence

Povolení pro účast v závodech formule 1.

Světlá výška

Mezera mezi podvozkem a vozovkou.

Šasi

Je karoserie auta bez přítlačných křídel a závěsů kol. Od pevnosti šasi se odvíji bezpečnost jezdce.

Telemetrie

Souhrn dat ze senzorů umístěných na voze. Jeden čas se mohla data přenášet i směrem do vozu a tím ovlivňovat některé jeho funkce.

Ulitý start

Předčasný (ulitý) start - vůz se dal do pohybu ještě před signálem ke startu.

Vlásenka

Velmi ostrá, 180° zatáčka.

Zavěšení kol

Mechanické komponenty připevňující náboj kola k monokoku.

Další článek: Změny v sezóně 2014